Reklamace

V případě reklamace se řiďte následujícími pokyny:

  • Zboží řádně vyfoťte, důležitá je vadná část. Na fotografii musí být patrné poškození.
  • Poškození sepište do emailu a do přílohy umístěte fotografie
  • Tento email zašlete na velkosklad@luingpyrex.cz


Ze zákona má výrobce 30 dní na vyjádření. Ve většině případů je celá reklamace vyřízena do několika dní.

O rozhodnutí budete informováni emailem. Kde budou instrukce jak dále postupovat.

V případě chybějících dílů postupujte stejným způsobem!

Pokud Vám bude reklamace vyřízena na základě fotografií a popisu, poštou Vám zašleme nový výrobek. Nejprve nám však musíte zaslat reklamované zboží nebo jeho část na adresu naší provozovny:

LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
 
LUING PYREX GROUP  si dovoluje upozornit zákazníka, že v případě sporu vzniklého z poskytnutých služeb společnostmi LUING PYREX GROUP (tj. LUING PYREX, spol. s r.o., Pyrex, spol. s r.o., LUING, spol. s r.o.), je zákazník oprávněn zvolit i mimosoudní řešení daného sporu dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Návrh na mimosoudní řešení sporu podává host u České obchodní inspekce (www.coi.cz) nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy poprvé kontaktoval některou ze společností ze skupiny LUING PYREX GROUP (uvedeny výše) za účelem řešení sporu.